Tong hoi dia chat Viet Nam

Tong hoi dia chat Viet Nam

CÁC HỘI TRỰC THUỘC

Hiện có 11 Hội trực thuộc Tổng hội Địa chất Việt Nam:

1- Hội Địa chất Tây Bắc

Chủ tịch: KS. Đỗ Đình Hiển, DĐ: 01692972544

2- Hội Địa chất Như Quỳnh

Chủ tịch: KS. Đinh Thế Tân, DĐ: 0977551878

3- Hội Địa chất Dầu Khí Việt Nam

Chủ tịch: PGS. TS. Nguyễn Trọng Tín, DĐ: 0904609596

4- Hội Địa chất  Đông Bắc

Chủ tịch: KS. Vũ Văn Mạnh, DĐ:09040447667

5- Hội Khoáng sản

Chủ tịch: TS. Đỗ Quốc Bình, DĐ: 00913383622

6- Hội Đá Ốp lát và Đá Trang trí

Chủ tịch: ThS. Nguyễn Văn Xuyên, DĐ: 0988166667

7- Hội Công nghệ Đá màu Thiên nhiên

Chủ tịch: Lê Quang Thủy, DĐ: 0913520429

8- Câu lạc bộ Búa vàng Địa chất

Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thiện Dũng, DĐ: 0989122614

9- Hội Địa chất Than Hà Nội

Chủ tịch: KS. Nguyễn Yên, DĐ: 0934245168

10- Hội Địa chất khu vực Thái Bình

Chủ tịch: Bùi Cảnh Hưng, DĐ: 

11- Hội Địa chất và Tài nguyên Môi trường Khu vực Hải Phòng

Chủ tịch: Vũ Duy Miền, DĐ: 0166516248

Last Updated on Sunday, 18 October 2015 10:42
 

Dại hoi VII THĐCVN

TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM 
 tổ chức Đại hội 
Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VII (2013-2018)

Năm nay Tổng hội Địa chất Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập và tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc Nhiệm kỳ VII (2013-2018)

Sáng ngày 4 tháng 10 tại Trụ sở số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm Hà Nội Tổng hội đã tổ chức Hội thảo Khoa học “ Một số kết quả nghiên cứu mới về Địa chất và Khoáng sản Việt Nam”. Đến tham dự Hội thảo có gần 200 nhà khoa học của các viện nghên cứu Viện Hàn lâm KH-CNVN, Viện Khoa học Địa chát KS, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Địa chất, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc Gia HN, Khoa Địa chất Đại học Huế, Tập Đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN, Tập đoàn Dầu khí QG VN, Các hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường, Hội KH-CN Mỏ, Tổng hội Xây dựng, Hội Khảo cổ học VN, Các nhà khoa học địa chất nhiều thế hệ của các cơ quan trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Đến dự và đưa tin Hội thảo có phóng viên các báo Đất Việt, Tuổi trẻ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tấn xã VN.

Last Updated on Friday, 13 March 2015 11:16 Read more...
 

nhan xet dư an

Nhận xét Dự án: Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng quặng Bauxit, quặng sắt laterit   miền Nam Việt Nam.

 Cơ sở pháp lý và sự tuân thủ:

 Trong phần Mở đầu (trang 3) của Dự án được gửi đến để góp ý đã nêu Dự án được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý sau đây:

-         Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01/11/ 2007 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025;

-         Công văn số 650/TTg-KTN ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển ngành công nghiệp khai thác bauxite, sản xuất Alumina;

-         Quyết định số 2217/QĐ-BTNMT ngày 18/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ứng trước dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2010;

-         Quyết định số 720 QĐ/ ĐCKS-ĐC ngày 15/12/2009 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc giao lập đề án Điều tra đánh giá tổng thể tài nguyên bauxite vùng Nam Việt Nam.

Trong tất cả các văn bản nêu trên đã xác định rõ mục tiêu, đối tượng của Dự án là điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên bauxite vùng Nam Việt Nam, không có văn bản nào giao nhiệm vụ điều tra, đánh giá tổng thể quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam. Như vậy việc đưa sắt laterit vào tên Dự án và là đối tượng điều tra, đánh giá của Dự án là không có căn cứ pháp lý; ngay cả Quyết định số 720 QĐ/ĐCKS-ĐC ngày 15/12/2009 của Cục trưởng Cục ĐC-KS Việt Nam cũng ghi rõ là: giao cho Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ lập đề án “Điều tra đánh giá tổng thể tài nguyên bauxite vùng Nam Việt Nam”, không  có sắt laterit như  trong Dự án đã đưa vào. Việc này cần được làm rõ.

 

Last Updated on Friday, 28 November 2014 11:53 Read more...
 

vấn đề bauxit

Tổng hội địa chất với tư cách phản biện, đại diện Liên hiệp hội khoa học - kỹ thuật VN đã cử chuyên gia - TS. Ngô Quang Toàn tham dự Hội nghị do Bộ Công thương chủ trì tại 54 Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011 về thẩm định dự án "Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến quặng boxit đến năm 2020 có tính đến năm 2030".

Last Updated on Friday, 28 November 2014 11:53 Read more...
 

bai ve Bauxit _ tư vấn

PGS. TS Nguyễn Khắc Vinh đã có bài viết in trong tài liệu của Hội thảo về hiện trạng và giải pháp trong khai thác bauxit Tây Nguyên do VUSTA và Viện CODE đồng tổ chức ngày 9 tháng 5 năm 2013 tại 53 Nguyễn Du. Xin giới thiệu toàn văn bài viết đó: 

TÀI NGUYÊN VÀ TRỮ LƯỢNG BAUXITE Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

1.Tài nguyên (Resources) và trữ lượng (Reserves).

Trong hoạt động khoáng sản cần phân biệt rõ tài nguyên và trữ lượng;

Ngày 7 tháng 6 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định số 06/2006/QĐ – BTNMT ban hành về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn. Quyết định nêu rõ:

* Tài nguyên khoáng sản rắn là những tích tụ tự nhiên của các khoáng chất rắn bên trong hoặc trên bề mặt vỏ trái đất, có hình thái, số lượng và chất lượng đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu để có thể khai thác, sử dụng một hoặc một số loại khoáng chất từ các tích tụ này đem lại hiệu quả kinh tế tại thời điểm hiện tại hoặc tương lai. Tài nguyên khoáng sản rắn được chia thành: tài nguyên khoáng sản rắn xác định tài nguyên khoáng sản rắn dự báo.

* Trữ lượng khoáng sản rắn là một phần của tài nguyên khoáng sản rắn xác định đã được thăm dò và việc khai thác, chế biến chúng mang lại hiệu quả kinh tế trong những điều kiện thực tiễn tại thời điểm tính trữ lượng.

BẢNG PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN

           Mức độ           nghiên

          cứu địa               chất

Mức độ                                        

hiệu quả

kinh tế

Chắc chắn

Tin cậy

Dự tính

Dự báo

Suy đoán

Phỏng đoán

Có hiệu quả    kinh tế

Trữ lượng 111



 

 

 

 

Trữ lượng 121

k

Trữ lượng  122

k

 

 

Có tiềm năng hiệu quả   kinh tế

 

Tài nguyên 211



 

 

 

Tài nguyên 221

k

Tài nguyên  222

k

 

 

Chưa rõ hiệu quả kinh tế

Tài nguyên 331            

ƒ

Tài nguyên 332             

ƒ

Tài nguyên 333 ƒ         

 

Tài nguyên

  334a   

Tài nguyên

 334b   

 Nghiên cứu khả thi

kNghiên cứu tiền khả năng

ƒ Nghiên cứu khái quát

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 đã nêu:

 Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là hoạt động nghiên cứu, điều tra về cấu trúc thành phần vât chất, lịch sử phát sinh, phát triển vỏ Trái đất và các điều kiện, quy luật sinh khoáng liên quan đến đánh giá tổng quan tiềm năng khoáng sản làm căn cứ khoa học cho việc định hướng hoạt động thăm dò khoáng sản. Như vậy các số liệu về tài nguyên khoáng sản là kết quả của công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản chỉ là căn cứ khoa học cho việc định hướng hoạt động thăm dò khoáng sản

Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản.

Như vậy tài nguyên và trữ lượng khoáng sản hoàn toàn khác nhau.

Ở Việt Nam mấy năm qua trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát ngôn của một số quan chức thường chỉ dùng khái niệm trữ lượng là không đúng. Thực chất đó chỉ là tài nguyên chứ không phải trữ lượng

  1. 2.Tài nguyên và trữ lượng Bauxite ở Việt Nam

Theo sách Geology and Earth Resources of Việt Nam do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản- Bộ Tài nguyên và Môi trường ấn hành tháng năm 2011 thì tài nguyên và trữ lượng Bauxite của Việt Nam như sau:

      Quặng bauxite ở Việt Nam có tài nguyên lớn gồm 2 loại có nguồn gốc khác nhau:

                  a/ Loại bauxite laterit nguồn gốc phong hóa từ đá bazan Neogen tập trung ở 5 tỉnh Tây nguyên với tổng tài nguyên đạt 6,75 tỷ tấn và trữ lượng đạt hơn 2 tỷ tấn.

                  b/ Loại bauxite nguồn gốc trầm tích tuổi Pecmi muộn phân bố ở Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Hải Dương, Nghệ An. Tà nguyên bauxite ở Cao Bằng là 240 triệu tấn, ở Hà Giang là 60 triệu tấn, ở Lạng Sơn là 50 triệu tấn,

Theo Mineral Commodity Summaries 2013 (Sở Địa chất Mỹ) thì trữ lượng bauxite của Việt Nam là 2,1 tỷ tấn đứng thứ tư trên Thế giới sau Guinea ( 7,4 tỷ tấn), Australia (6 tỷ tấn) và Brazil (2,6 tỷ tấn)

  1. 3.Tài nguyên và trữ kượng bauxite trên thế giới

Theo Sở Địa chất Mý tháng 1 năm 2013 thì Tài nguyên bauxite thế giới khoảng từ 55 đến 75 tỷ tấn được phân bố như sau:

                  * Châu phi                             32%

                  * Châu Đại Dương                23%

                  * Nam Mỹ và Cảibbean       21%

                  * Châu Á                                18%

                  * Các nước khác                   6%

Xem chi tiết ở bảng 1 và bảng 2


Bảng 1. TRỮ LƯỢNG VÀ SẢN LƯỢNG KHAI THÁC BAUXITE TRÊN THẾ GIỚI
                                             
  (tính theo ngàn tấn)

 

Số TT

 

Sản lượng

 

 

Tr lượng

Nước

2011

2012

01

United States

NA

NA

20.000

02

Australia

70.000

73.000

6.000.000

03

Brazil

31.800

34.000

2.600.000

04

China

45.000

48.000

830.000

05

Greece

2.100

2.000

600.000

06

Guinea

17.600

19.000

7.400.000

07

Guyana

1.820

1.850

850.000

08

India

19.000

20.000

900.000

09

Indonesia

37.100

30.000

1.000.000

10

Jamaica

10.200

10.300

2.000.000

11

Kazakhstan

5.500

5.300

160.000

12

Russia

5.890

6.100

200.000

13

Sierra Leone

1.460

1.200

180.000

14

Suriname

4.000

4.200

580.000

15

Venezuela

4.500

4.500

320.000

16

Vietnam

600

300

2.100.000

17

Các nước khác

2.850

3.100

2.100.000

18

Toàn cầu (số làm tròn)

259.000

263.000

28.000.000


Bảng 2. SẢN XUẤT NHÔM KIM LOẠI TRÊN THẾ GIỚI

                          (tính theo ngàn tấn)

 

Số TT

 

Nước

Năm

 

2011

 

 

2012

01

United States

1.986

2.000

02

Argentina

440

455

03

Australia

1.950

1.900

04

Bahrain

881

900

05

Brazil

1.440

1.450

06

Canada

2.980

2.700

07

China

18.100

19.000

08

Germany

433

405

09

Iceland

800

 800

10

India

1.670

1.700

11

Mozambique

 562

 550

12

Norway

1.070

 1.000

13

Qatar

390

585

14

Russia

3.990

4.200

15

South Africa

809

600

16

United Arab Emirates

1.800

1.850

17

Các nước khác

5.100

4.760

18

Toàn cầu (số làm tròn)

 44.400

44.900

Nguồn quặng bauxite dồi dào trên thế giới với tài nguyên đạt 55-75 tỷ tấn, trữ kượng đạt 28 tỷ tấn, sản lượng khai thác hàng năm đạt khoảng 250 triệu tấn thì nguồn quặng bauxite thiên nhiên có thể thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của nhân loại hàng trăm năm nữa.

KẾT LUẬN

  1. 1.Bauxite không phải là loại khoáng sản nóng, thiết yếu mang yếtố cạnh tranh trên thế giới, hàng trăm năm nữa thế giới mới cạn kiệt nguồn quặng này
  2. 2.Bauxite tập trung khá đồng đều ở các châu lục, riêng châu Âu không có bauxite vẫn dễ dàng nhập khẩu bauxite ở các nước khác.
  3. 3.Thị trường bauxite và nhôm kim loại trên thế giới khá ổn định và tăng trưởng khoảng 3% hàng năm
  4. 4.Việt Nam có tài nguyên và trữ lượng bauxite lớn đứng trong tốp 5 thế giới. Tuy nhiên Việt Nam không có lợi thế và các điều kiện cơ sở hạ tầng (thiếu điện, nước, giao thông vận chuyển kém, địa hình Tây Nguyên không thuận lợi cho khai thác, chế biến bauxite một cách an toàn…), điều kiện kinh tế xã hội chưa đảm bảo cho sản xuất, chế biến bauxite ở quy mô lớn…

Do vậy mọi dự án tiếp theo để phát triển khai thác, chế biến bauxite trong nhiều năm  tới sẽ không đạt hiệu quả kinh tế và không hiện thực

PGS. TS Nguyễn Khắc Vinh

Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam

 

Last Updated on Thursday, 09 May 2013 15:21
 


Page 13 of 14

Thư viện ảnh

No images

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1458
mod_vvisit_counterHôm qua1001
mod_vvisit_counterTuần này3342
mod_vvisit_counterTuần trước5838
mod_vvisit_counterTháng này20407
mod_vvisit_counterTháng trước45069
mod_vvisit_counterTất cả6851235

We have: 58 guests online
IP của bạn là :: 54.162.171.242
 , 
Today: Aug 20, 2018

Liên kết Websitecanakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search