Ban Kiểm tra Trung Ương làm việc với Tổng Hội Địa chất Việt Nam

Ban Kiểm tra Trung Ương làm việc với Tổng Hội Địa chất Việt Nam

 

      BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM.
    Chiều ngày 4 tháng 12 năm 2013 Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, đã đến thăm và làm việc với Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Địa chất Việt Nam; cùng làm việc với Đoàn có Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ban Kiểm tra Trung Ương do Đồng chí Nguyễn Văn Sửu Phó Trưởng Ban làm trưởng Đoàn; đi cùng có đồng chí Vũ Bắc Công Phó Vụ trưởng Vụ I, đồng chí Dương Xuân Thành kiểm tra viên, đồng chí Đặng Thị Kim Ngân thư ký Đoàn.
Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do đồng chí Trần Việt Hùng Phó Chủ tịch làm trưởng Đoàn; đi cùng có đồng chí Nguyễn Thị Dung Phó trưởng Ban Kiểm tra, thư ký Đoàn.


IMG 0007_aThường trực Đoàn chủ tịch Tổng Hội Địa chất Việt Nam có Chủ tịch Đỗ Cảnh Dương; nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Thành; Bí thư Chi bộ, Chánh Văn Phòng Nguyễn Đồng Hưng cùng Chi Ủy và Văn phòng Tổng Hội;
Trong buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn Sửu Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung Ương nói: Trong chuyến công tác của Đoàn sẽ thăm và làm việc với các Đơn vị, Đảng bộ, Chi bộ thành viên của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong đó có Tổng Hội Địa chất Việt Nam; nhằm tìm hiếu về hệ thống tổ chức, công tác cán bộ, cơ chế, quy mô và kết quả hoạt động trong hệ thống của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Qua đó Đoàn cũng lắng nghe ý kiến của các Hội thành viên phản ảnh tâm tư, nguyện vọng; những kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, Chính Phủ. Trên cơ sở đó Ban có những tham mưu cho Đảng trong việc hoạch định những chủ trương, chính sách sát với thực tế về lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, đồng thời giúp các Hội hoạt động tốt hơn.
Thay mặt Đoàn chủ tịch Tổng Hội Địa chất Việt Nam, đồng chí Đỗ Cảnh Dương, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, đồng chí Nguyễn Đồng Hưng đã Báo với Đoàn về quá trình hình thành và phát triển của Tổng Hội địa chất Việt Nam trong 30 năm qua:
Tổng Hội Địa chất Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp với sự tham gia tự nguyện của các tổ chức Hội viên về địa chất và khoáng sản và các lĩnh vực liên quan. Mục đích của Tổng hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ giữa các Hội thành viên để cùng nhau phát triển. Tổng Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và đoàn kết. Tổng hôi là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam.
Hiện nay Tổng Hội có 14 Hội chuyên ngành, 5 Hội địa phương; 10 Hội trực thuộc và 35 đơn vị khoa học và công nghệ. Tổng Hội có Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Từ năm 2010 đến 2013 Tổng hội đã có những hoạt động nổi bật như sau:
Về công tác Đảng, Chi bộ Tổng Hội đã xây Quy chê phối hợp với Đoàn Chủ tịch Tổng Hội, đặc biệt là tham gia chuẩn bị tổ chức, văn kiện và nhân sự Địa hội Tổng Hội khóa VII.
Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng, Tổng Hôi đã tập hợp đông đảo các nhà khoa học tổ chức phản biện, giám định xã hội để trình bày ý kiến chuyên môn về địa chất, khoáng sản và các chính sách có liên quan đối với các: Văn bản Dự thảo về Luật, Nghị định, Nghị Quyết; Quyết định; đề án, dự án, đề tài.v.v…khi có yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Nhiều hội viên Tổng Hội tham gia biên tập Luật Khoáng sản, Luật Biển và Hải đảo, Luật Tài nguyên nước và các Nghị định hướng dẫn. Đã có hơn 2000 bài báo khoa học được đăng trên các Tạp chí Địa chất, Tạp chí các khoa học về Trái đất; Tạp chí dầu khí v.v…Nhiều chuyên gia được Liên Hiệp hội các Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam mời làm chủ tịch Hội đồng xét duyệt Đề cương, Đề án và Báo cáo Khoa học.
Một chủ đề lơn được phản biện đó là Việt Nam không phải là nước giầu tài nguyên khoáng sản mà là nước có tài nguyên tương đối đa dạng. Với quan điểm: Việt Nam không giầu tài nguyên khoáng sản của Tổng Hội Địa chất Việt Nam đã được nhiều cơ quan, tổ chức và nhiều người công nhận do đó “ Việt Nam có tài nguyên khoáng sản tương đối đa dạng, cần sử dụng hợp lý tiết kiệm bảo đảm an ninh xã hội và môi trường”
Ngoài ra Tổng Hội Địa chất và các Hội và đơn vị thành viên đã có phản biện một số vấn đề bauxite, laterit Tây nguyên, than đồng bằng Sông Hồng, ủani, đất hiếm; hội thảo về công trình nền đập Sông Tranh 2; về nước sạch cho Hà Nội.v.v…
Công tác tư vấn, phản biện xã hội; những vấn đề “nóng “ của đất nước vai trò uy tín của Tổng hội Địa chất Việt Nam đã được xác lập rõ ràng và được đánh giá cao.
Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng hội Địa chất Việt Nam. Hơn 40 đơn vị khoa học và các Hội đã thực hiện được hàng trăm Hợp đồng nghiên cứu khoa học về địa chất, địa ký thuật, nền móng công trình, khoáng sản; tham gia đấu thầu các dự án, các đề tài khoa học về ứng phó với biến đổi khí hậu; về ô nhiễm môi trường. Tháng 5 năm 2010 tại Hà Nội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt nam, Tổng Hội Địa chất Việt Nam và Viên Tư vấn và Phát triển đã đồng chủ trì tổ chức hội thảo:‘ Tài nguyên Khoáng sản và phát triển bền vững ở Việt Nam”. Tổng Họi đã có những tham luận và báo cáo về tài nguyên khoáng sản do Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ Ban kinh tế, Uỷ ban KH-CN và Môi trường Quốc Hội tổ chức.v.v…
Công tác đào tạo; phổ biến kiến thức địa chất cũng được Tổng hội quan tâm. đặc biệt Tông hội đã có trang website: TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM, hàng ngày đưa tin các hoạt động của Tổng hội và các đơn vị thành viên và liên kết với các trang web khác để phối hợp. Đã có hơn triệu lượt người truy cập vào trang web của Tổng hội.
Để hoạt động của Tổng hội được nhiều kết quả hơn đề nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm:
- Đề nghị Nhà nước sớm phê duyệt Điều lệ hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ và Kỹ thuật Việt Nam;
- Đề nghị Đảng, Nhà nước cần có chỉ đạo các Bộ, Ngành có cơ chế, chính sách để Tổng hội Địa chất Việt Nam thuận lợi hơn trong việc tham gia tư vấn, phản biện đối với các: Đề án, Đề tài, Dự án v.v…có nguồn kinh phí do nhà nước quản lý liên quan đến địa chất, khoáng sản, môi trường và phát triển bền vững.
Sau khi nghe các ý kién phát biếu, thảo luận của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Hội Địa chất Việt Nam đồng chí Nguyễn Văn Sửu đã có ý kién kết luận như sau;
- Đồng chí rất phấn khới đến thăm Tổng Hội Địa chất Việt Nam, đánh giá cao quá trình xây dựng, phát triển và những thành tích to lớn của Tổng hội Địa chất trong 30 năm đặc biệt là trong 5 năm qua.
- Đối với Báo cáo công tác của Tông hội năm 2010 – 2013, đã thể hiện đầy đủ và chu đáo theo yêu cầu của Ban Kiểm tra Trung ương; Tổng hội có cơ cấu tổ chức rộng lớn và chặt chẽ, có Quy chế hoạt động nề nếp;
- Tổng hội đã phát huy đầy đủ trí tuệ các thế hệ các nhà Địa chất để có được thành tích như hôm nay;
- Tổng Hội đã có những ý kiến xác đáng cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về địa chất và khoáng sản góp phần phát tiển kinh tế- xã hội đất nước bền vững;
- Đề nghị Tổng Hội xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt hơn với Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- Một số kiến nghị của Tổng Hội sẽ được Ban Kiêrm tra Trung ương báo cáo với Lãnh đạo Đảng và Nhà nước nghiên cứu xem xét;
- Đồng chí Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương cho rằng: Địa chất Khoáng sản là vấn đề lớn cần được Đảng và Nhà nước quan tâm.

Last Updated on Saturday, 14 December 2013 13:32  

Thư viện ảnh

No images

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay4017
mod_vvisit_counterHôm qua3533
mod_vvisit_counterTuần này7550
mod_vvisit_counterTuần trước20768
mod_vvisit_counterTháng này42013
mod_vvisit_counterTháng trước99442
mod_vvisit_counterTất cả7332531

We have: 25 guests, 7 bots online
IP của bạn là :: 3.227.2.109
 , 
Today: Oct 14, 2019

Liên kết Websitecanakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search