Giới thiệu

Giới thiệu

Bộ trưởng Trần Hồng Hà được bầu nhận chức Chủ tịch Đại hội đồng GEF6

Bộ trưởng Trần Hồng Hà được bầu nhận chức Chủ tịch Đại hội đồng GEF6

Phiên khai mạc toàn thể Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu lần thứ 6 đã bầu Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam làm Chủ tịch, điều hành Kỳ họp.

Ngày 27/6, tại TP.Đà Nẵng, phiên khai mạc toàn thể Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6) đã chính thức diễn ra. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự, chủ trì tổ chức và phát biểu tại phiên khai mạc này.

Read more...
 

DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH KHÓA VII

DANH SÁCH

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

KHÓA VII (2013-2018)

Cố vấn Ban Chấp hành: PGS.TS. Nguyễn Khắc Vinh,
Nguyên Chủ tịch Tổng Hội Địa chất Việt Nam các khoá IV, V, VI

Chủ tịch Tổng hội ĐCVN:  PGS. TS  Đỗ Cảnh Dương -
Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Địa chất & Khoáng sản

Các Phó Chủ tịch:

 1. GS.TS Trần Văn Trị, Tổng hội Địa chất VN
 2. GS. TS Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
 3. TS. Bùi Đức Thắng, Tổng hội ĐCVN- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
 4. KS. Nguyễn Trọng Khiêm, Chủ tịch Hội Địa chất Than – Khoáng sản V N
 5. TS. Đỗ Tiến Hùng, GĐ Liên hiệp Khoa học ĐC & Tài nguyên nước
 6. KS. Đặng Quốc Lịch, GĐ Liên hiệp KHCN TN KS, Môi trường & Năng lượng

Các ủy viên

 1. TS. Nghiêm Vũ Khải, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nhật; nguyên Thứ trưởng Bộ KH-CN
 2. Nguyễn Đồng Hưng, Tổng Hội Địa chất VN- Chánh Văn phòng TH
 3. TS. Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
 4. TS. Nguyễn Thành Vạn, Chủ nhiệm Câu lạc Bộ Búa vàng Địa chất
 5. PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển, Nguyên Viện trưởng Viện KH ĐC& KS
 6. PGS.Tạ Đức Thịnh, Vụ trưởng Vụ KHCN & MT; Chủ tịch Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam
 7. PGS. TS. Nguyễn Trọng Tín, Chủ tịch Hội Địa chất Dầu khí  Việt Nam
 8. KS. Nguyễn Văn Quyến, Hội Địa hóa Việt Nam, Nguyên Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường
 9. ThS. Thái Quang, Liên đoàn trưởng LĐBản đồ địa chất miền Nam
 10. TS. Lê Ái Thụ, Vụ trưởng vụ Chính sách & Pháp chế- Tổng cục ĐC & KS TTK Hội Địa chất Kinh tế  Việt Nam

ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH

STT
H ọ v à T ên
Di động
E-mail
1
PGS.TS Đỗ Cảnh Dương
0983300688
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2
TS. Đỗ Tiến Hùng
(04)39333193
0913926819
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3
KS. Nguyễn Trọng Khiêm,
(04)38261426
0913217070
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4
KS. Đặng Quốc Lịch,
0904141389
0977245558
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5
GS. TS Mai Trọng Nhuận,
(04)35587060
0913341433
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6
TS. Bùi Đức Thắng
0913505813
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
7
GS.TS.  Trần Văn Trị
0906268315
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
8
TS. Nguyễn Đắc Đồng
0913316942
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
9
KS.  Nguyễn Đồng Hưng
0912696792
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
10
TS. Nghiêm Vũ Khải
0913226161
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
11
PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển
(04)38544343
0913022533
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
12
ThS. Thái Quang
0913191677
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
13
KS. Nguyễn Văn Quyến
(04)38561586
0913579699
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
14
PGS. TS  Tạ Đức Thịnh
(04)39871414
0903230500
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
15
TS. Lê Ái Thụ
0913570859
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
16
PGS. TS Nguyễn Trọng Tín
0904609596
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
17
TS. Nguyễn Thành Vạn
0913300512
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Saturday, 21 December 2013 04:09
 

quy che Co van

QUY CHẾ LÀM VIỆC GIỮA CỐ VẤN VÀ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  TỔNG HỘI ĐỊA CHÁT VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 33/QĐ-THĐC)

          Hơn 20 năm qua, PGS.TS. Nguyễn Khắc Vinh có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tổng Hội Địa chất Việt Nam; đảm nhận chức Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam 3 nhiệm kỳ IV, V, VI .  Trong quá trình hoạt động có nhiều sáng tạo, kinh nghiệm nhất là về công tác Hội xã hội – nghề nghiệp và tư vấn, phản biện.

 Tại Hội nghị Đoàn Chủ tich Tổng Hội Địa chất lần thứ nhất họp ngày 09 tháng 11 năm 2013 đã thông qua Nghị quyết về Quy chế làm việc giữa Cố vấn và Ban chấp hành với các nội dung sau đây:

1. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng Hội Địa chất Việt Nam lần thứ  VII nhiệm  kỳ  2013-2018  đã  bầu  PGS.TS Nguyễn Khắc Vinh đảm nhận chức vụ Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Tổng Hội Địa chất Việt Nam (sau
đây gọi là Cố vấn).

2. Cố vấn tham gia các Hội nghị Ban chấp hành, Hội nghị Đoàn Chủ tịch; góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản; chủ động đề xuất với Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, phát triển của Tổng Hội Địa chất Việt Nam.  

3. Chủ tịch, Đoàn chủ tịch, thường trực Đoàn Chủ tịch làm việc với Cố vấn bằng văn bản, điện thoại, thư điện tử, trao đổi trực tiếp.

4. Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch xem xét, tiếp thu những ý kiến của Cố vấn tại các văn bản liên quan.

5. Phụ cấp làm việc của Cố vấn theo quy định của Tổng Hội Địa chất Việt Nam.

Quy chế này đã được sự nhất trí của Cố vấn và Đoàn chủ tịch Tổng Hội Địa chất Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện sẽ bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Hội Địa chất Việt Nam.

Last Updated on Sunday, 24 November 2013 09:35
 

quy che co quan VP

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Văn phòng  Tổng hội Địa chất Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-THĐC)

1. Chức năng của Văn phòng cơ quan Tổng hội

Cơ quan Văn phòng Tổng hội đặt dưới sự chủ trì của Chủ tịch và điều hành cuả Tổng Thư ký - là cơ quan tham mưu tổ chức triển khai các Nghị quyết và quyết định của Ban CHTW Hội và Đoàn Chủ tịch THĐCVN

2. Nhiệm vụ của Văn phòng cơ quan Tổng hội:

a) Triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCHTW, Đoàn Chủ tịch

b) Xây dựng các chương trình, kế họach công tác của Đoàn Chủ tịch; tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tiếp nhận các văn bản, các ý kiến của các đơn vị

c) Theo dõi hoạt động của các Hội thành viên (Hội Chuyên ngành, Hội Tỉnh/Thành phố) và các tổ chức trực thuộc (Hội trực thuộc, các tổ chức KH-CN) chỉ đạo, điều hành các tổ chức nói trên theo Điều lệ của Tổng hội Địa chất Việt Nam

d) Tổ chức các hội nghị Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW, và các hoạt động khác phù hợp với Điều lệ của Tổng hội.

đ) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW.

3. Nhân sVăn phòng cơ quan Tổng hội bao gồm:

a) Chủ tịch là người chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động
cuả Tổng hội và là chủ tài khoản thứ nhất

b) Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký: điều hành các công việc hàng ngày của Tổng hội và Văn phòng cơ quan Tổng hội giúp Chủ tịch phụ trách tất cả các hoạt động của Tổng hội; được Chủ tịch ủy quyền, thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc của Tổng hội khi Chủ tịch vắng mặt; là chủ tài khoản thứ hai khi được Chủ tịch ủy quyền.

c) Phó Tổng thư ký: Trưởng ban Quản lý- phát triển hội; theo dõi các Hội; Phụ trách trang Web của Tổng hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch và Tổng thư ký phân công.

d) Chánh văn phòng: hoạt động theo chương trình công tác do Đoàn Chủ tịch thông qua dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Tổng hội  và điều hành của Tổng Thư ký; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; chịu trách nhiệm quản lý con dấu của Tổng hội

đ) Kế toán trưởng:  thực hiện công tác kế toán các công việc khác của Tổng hội khi được phân công

e) Thủ quỹ: Quản lý hội phí và các khoản thu khác (nếu có)

4. Chế độ làm việc: Các cán bộ của Văn phòng cơ quan Tổng hội làm việc thường xuyên theo sự phân công và được hưởng phụ cấp sinh hoạt  theo quy định của Tổng hội; hàng tháng họp giao ban vào thứ hai tuần thứ nhất.

5. Chế độ chi tiêu: Tổng Thư ký điều hành chi tiêu các hạng mục theo dự toán hàng tháng được thường trực Đoàn Chủ tịch duyệt. Các chi tiêu  trên 1(một) triệu đồng, Tổng Thư ký phải báo cáo để Chủ tịch duyệt.

6. Phụ cấp làm việc: của các uỷ viên thường trực Đoàn Chủ tịch và của cán bộ văn phòng cơ quan Tổng hội theo quy định của Tổng hội.

 

Last Updated on Monday, 18 November 2013 07:38
 

quy che BCH.....

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHẤP HÀNH, ĐOÀN CHỦ TỊCH,  
THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH & BAN KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-THĐC)

I. BAN CHẤP HÀNH

            1. Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội là cơ quan lãnh đạo của Tổng hội giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội.

            2. Ban Chấp hành họp thường kỳ một năm 1 lần, khi cần thiết có thể họp bất thường.

            3. Nhiệm vụ, quyền hạn Ban Chấp hành Tổng hội:

            a) Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội;

            b) Phê duyệt kế hoạch công tác hàng năm;

            c) Bầu và bãi miễn chức danh lãnh đạo của Tổng hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Phó Tổng thư ký;

            d) Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội;

            đ) Quyết định triêụ tập đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường hoặc Hội nghị thường niên;

            h) Xét kết nạp, khai trừ Hội viên;

            k) Bầu cử bổ sung Ban Chấp hành theo theo đề nghị của Đại hội (có thể là Đại hội thường niên)), số lượng uỷ viên bổ sung tuỳ theo nhu cầu công tác nhưng không quá 30% số lượng uỷ viên hiện có.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH

            Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ VII do Ban Chấp hành bầu ra gồm 17 uỷ viên, làm việc theo nhiệm vụ được phân công, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.

            Đoàn Chủ tịch Tổng hội có nhiệm vụ:

      a) Lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội;

     b) Lập kế hoạch, báo cáo các hoạt động chung theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội;

     c) Theo dõi hoạt động của các Hội Địa chất thành viên ( Hội chuyên ngành, Hội Tỉnh/
Thành phố và các Hội trực thuộc (Hội trực thuộc và các tổ chức KH-CN)

     d) Quyết định hình thức khen thưởng và kỷ luật;

    đ) Quyết định thành lập các Ban chuyên môn, các tổ chức hội, chi hội và các tổ chức khác trực thuộc Tổng hội.

     e) Việc thành lập các tổ chức trực thuộc Tổng hội (hội, chi hội, ban...) các tổ chức khoa học, công nghệ và dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật. Đoàn Chủ tịch Tổng hội ban hành quy định quy chế riêng về việc tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức trực thuộc trên cơ sở quy định của pháp luật;

     g) Quyết định công nhận là thành viên của Tổng hội;

     h) Đoàn Chủ tịch họp định kỳ 3 tháng một lần. Khi cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch và Tổng thư ký, Đoàn Chủ tịch có thể triệu tập họp bất thường.

i) Hàng năm các uỷ viên Đoàn Chủ tịch chủ động lập kế hoạch công tác gửi Thường trực đoàn chủ tịch; Căn cứ mức độ hoàn thành kế hoạch để đánh kết quả công tác.

III. THƯỜNG  TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH

III-1/ Thường trực Đoàn Chủ tịch bao gồm:

1- Chủ tịch  - PGS.TS Đỗ Cảnh Dương 

2- Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký – TS.Bùi Đức Thắng

3. Phó Chủ tịch – GS.TS Trần Văn Trị

4. Phó Chủ tịch – GS.TS Mai Trọng Nhuận

5- Chánh Văn phòng - KS Nguyễn Đồng Hưng

III-2/ Nhiệm vụ của Thường trực Đoàn Chủ tịch:

1. Thường trực Đoàn Chủ tịch THĐCVN có nhiệm vụ điều hành, giải quyết  các hoạt động của Tổng hội giữa 2 kỳ họp của Đoàn Chủ tịch

2. Xem xét, quyết định việc củng cố phát triển các Hội chuyên ngành các Tổ chức KH-CN, các Hội trực thuôc, các Hội tỉnh/thành phố;

2.  Xem xét, quyết định các nhân sự chủ chốt của các Tổ chức KH-CN, các Hội trực thuôc;

3. Xem xét, quyết định và đề nghị các hình thức khen thưởng trên cơ sở đề nghị của các Hội thành viên, các tổ chức trực thuộc;

4. Xem xét, quyết định nội dung chính thức văn bản phản biện tư vấn. Chủ tịch là người phát ngôn chính thức và tuỳ trường hợp cụ thể sẽ uỷ quyền cho các Phó Chủ tịch chuyên trách

5. Xem xét, quyết định các khoản kinh phí đóng góp cho việc tuyên truyền quảng bá Tổng hội hoặc tài trợ cho các Hội thảo, Hội nghị mà không do Tổng hội tổ chức, cần được bàn bạc, thống nhất trong thường trực Đoàn Chủ tịch.

Thường trực Đoàn Chủ tịch chịu trách nhiệm về các quyết định của mình và kịp thời báo cáo với Đoàn Chủ tịch về kế hoạch công tác và công việc liên quan khác.

 IV. BAN KIỂM TRA

     1. Ban Chấp hành khoá VII  đã bầu ra Ban Kiểm tra gồm 03 người

     2. Ban Kiểm tra có nhiệm kỳ hoạt động cùng với nhiệm kỳ hoạt động của Ban Chấp hành;

     3. Ban Kiểm tra bầu trưởng ban để điều hành công việc của Ban và có Quy chế làm việc cụ thể.

     5. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ:

     a) Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Tổng hội và Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng hội, Nghị quyết của Đại hội Tổng hội;

     b) Kiểm tra việc sử dụng tài chính, tài sản của  Tổng hội;

     c) Kiểm tra và giải quyết những đơn từ, khiếu nại tố cáo của các tổ chức Hội và Hội viên

Last Updated on Saturday, 16 November 2013 15:37
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3

Thư viện ảnh

No images

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay620
mod_vvisit_counterHôm qua542
mod_vvisit_counterTuần này2348
mod_vvisit_counterTuần trước5489
mod_vvisit_counterTháng này15914
mod_vvisit_counterTháng trước28719
mod_vvisit_counterTất cả6906579

We have: 16 guests online
IP của bạn là :: 54.224.56.126
 , 
Today: Oct 23, 2018

Liên kết Websitecanakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search