Giới thiệu

Giới thiệu

Nghi quyết KỲ HỌP THU NHÁT khóa VII

 TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM
Số: 32/NQ - THĐC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THỨ NHẤT
ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM
Ngày 9 tháng 11 năm 2013, Đoàn chủ tịch khoá VII (2013-2018) đã họp phiên thứ nhất:
Tổng số ủy viên Đoàn chủ tịch: 17
Có mặt: 16 ủy viên,
Vắng mặt:  1 ủy viên ( ThS. Thái Quang).
Chủ tọa phiên họp: PGSTS. Đỗ Cảnh Dương, Chủ tịch Tổng Hội
Thư ký:  TS. Bùi Đức Thắng, Phó chủ tịch  kiêm Tổng Thư ký
Hội nghị đã thống nhất và ra Nghị quyết với các nội dung:
1. PGS.TS Nguyễn Khắc Vinh giữ vai trò Cố vấn Ban Chấp hành
2. Thành lập 12 Ban và cử các Trưởng, Phó Ban như bảng dưới đây:.
TT
Ban
Trưởng ban
Phó trưởng ban
01
Ban Hợp tác Quốc tế
GS.TS Trần Văn Trị *
TS. Trần Tân Văn
PGSTS. Trần Thanh Hải
TS. Trần Tuấn Anh
TS. Quách Đức Tín
02
Ban Hợp tác phát triển
TS. Nghiêm Vũ Khải
TS. Hoàng Thế Ngữ
03
Ban Tư vấn, Phản biện
TS. Nguyễn Thành Vạn
PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển, TS. Đỗ Tiến Hùng, KS. Hoàng Quang Vinh
04
Ban Khoa hoc - Công nghệ
GS.TS Mai Trọng Nhuận
TS. Nguyễn Đắc Đồng
05
Ban Tuyên truyền phổ biến kiến thức
PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển
PGS.TS Tạ Đức Thịnh
06
Ban Quản lý các Đơn vị KH-CN
TS. Bùi Đức Thắng
TS. Đỗ Tiến Hùng
07
Ban Quản lý, phát triển hội
KS. Nguyễn Văn Quyến
KS. Nguyễn Trọng Khiêm
ThS. Thái Quang
08
Ban Hội viên Tập thể hoạt động Khoáng sản
KS. Đặng Quốc Lịch
KS. Lê Minh Kha – CTy Vàng Phước Sơn
CN. Vũ Duy Quyên- Công ty Sơn JOTON
KS. Nguyễn Thượng Đắc- Hiệp hội TItan
09
Ban Kiểm tra
KS. Nguyễn Đồng Hưng
TS. Lê Ái Thụ
10
Ban Thi đua - Khen thưởng
KS. Nguyễn Đồng Hưng
KS. Nguyễn Văn Quyến
11
Ban hoạt động Địa chất Dầu khí
PGS.TS Nguyễn Trọng Tín
KS. Nguyễn Văn Đức
12
Văn phòng Tổng hội
TS. Bùi Đức Thắng
Chánh Văn Phòng
 Nguyễn Đồng Hưng
* GSTS. Trần Văn Trị, Trưởng ban Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2015
 3.Các trưởng Ban xây dựng dự thảo về cơ cấu tổ chức, kế hoạch công tác cho cả nhiệm kỳ trình Thường trực Đoàn Chủ tịch trước 31-12-2013
4.Cử thường trực Đoàn chủ tịch gồm 05 ủy viên: PGS.TS Đỗ Cảnh Dương, GS.TS Trần Văn Trị, GS.TS Mai Trọng Nhuận, TS. Bùi Đức Thắng, KS. Nguyễn Đồng Hưng,
5.Văn phòng Tổng hội có 05 người: PGS.TS Đỗ Cảnh Dương - Chủ tịch, TS. Bùi Đức Thắng - Phó chủ tich kiêm Tổng thư ký, KS. Nguyễn Văn Quyến - Phó Tổng thư ký, KS. Nguyễn Đồng Hưng - Chánh văn phòng, CN. Nguyễn Thị Bích Thanh - Kế toán trưởng
6.Thông qua các Quy chế sau:
* Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Đoàn CT, Thường trực Đoàn CT, Ban Kiểm tra
                       * Quy chế làm việc của Cố vấn Ban Chấp hành
                       * Quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng Tổng hội
                   7.Giao cho Thường trực Đoàn Chủ tịch soan thảo, lấy ý kiến đóng góp của các ủy viên Đoàn Chủ tịch và ban hành các văn bản sau từ 1 tháng 12 năm 2013
* Quy định Mối quan hệ công tác giữa Đoàn Chủ tịch với các Hội thành viên ( Hội chuyên ngành, các Hội Tỉnh/Thành phố)
* Quy chế Quản lý các Hội trực thuộc và các Tổ chức Khoa học - Công nghệ
 
Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam                     Thư ký Đoàn Chủ tịch
 

 

 

                             PGS. TS Đỗ Cảnh Dương                                     TS. Bùi Đức Thắng             
Last Updated on Saturday, 21 December 2013 07:54
 

Danh sach BCH khóa VII

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

KHÓA VII (2013-2018)

(Xếp theo thứ tự ABC tên gọi)

Last Updated on Saturday, 29 October 2016 14:01 Read more...
 

Dại hoi VII THĐCVN

TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM 
 tổ chức Đại hội 
Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VII (2013-2018)

Năm nay Tổng hội Địa chất Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập và tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc Nhiệm kỳ VII (2013-2018)

Sáng ngày 4 tháng 10 tại Trụ sở số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm Hà Nội Tổng hội đã tổ chức Hội thảo Khoa học “ Một số kết quả nghiên cứu mới về Địa chất và Khoáng sản Việt Nam”. Đến tham dự Hội thảo có gần 200 nhà khoa học của các viện nghên cứu Viện Hàn lâm KH-CNVN, Viện Khoa học Địa chát KS, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Địa chất, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc Gia HN, Khoa Địa chất Đại học Huế, Tập Đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN, Tập đoàn Dầu khí QG VN, Các hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường, Hội KH-CN Mỏ, Tổng hội Xây dựng, Hội Khảo cổ học VN, Các nhà khoa học địa chất nhiều thế hệ của các cơ quan trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Đến dự và đưa tin Hội thảo có phóng viên các báo Đất Việt, Tuổi trẻ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tấn xã VN.

Last Updated on Friday, 13 March 2015 11:16 Read more...
 

CHỦ TỊCH TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

Hội Khoa học - Kỹ thuật ngành địa chất Việt Nam được thành lập theo quyết định số 137/BT ngày 24/8/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ).

Đến năm 2003, theo quyết định số 80/2003/QĐ-BNV ngày 8/12/2003 của Bộ Nội Vụ cho phép chuyển Hội Khoa học - Kỹ thuật ngành địa chất Việt Nam thành Tổng hội Địa chất Việt Nam.

 
GS. Nguyễn Văn Chiển PQTuong PGS. TS Nguyễn Khắc Vinh Đ Canh Dương
GS.NGND Ng Văn Chiển KS. Phạm Quốc Tường PGS.TS NG Khắc Vinh PGS.TS Đỗ Cảnh Dương

 Từ khi thành lập (1983) đến nay (2013) Tổng hội đã trải qua 07 nhiệm kỳ Đại hội:

* Nhiệm kỳ I (1983-1988) do GS Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Chiển làm Chủ tịch

* Nhiệm kỳ II, III (1988-1993; 1993-1998) do Ông Phạm Quốc Tường Tổng Cục trưởng Tổng Cục - Mỏ và Địa chất, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp làm Chủ tịch

* Nhiệm kỳ IV,V,VI (1998-2003; 2003-2008; 2008-2013) do PGS.TS Nguyễn Khắc Vinh làm Chủ tịch

 * Nhiệm kỳ VII (2013-2018) do PGS.TS Đỗ Cảnh Dương làm Chủ tịch

 Trụ sở làm việc từ trước đến nay của Tổng hội địa chất luôn đặt tại số 6, Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Last Updated on Sunday, 28 September 2014 07:44
 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

Tổng hội Địa chất hiện có Đoàn Chủ tịch Tổng hội gồm 17 người, trong đó có 01 Chủ tịch, 06 Phó Chủ tịch, 01 Tổng Thư ký, Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 96 người, có 05 ủy viên trong Ban chấp hành thường trực làm việc tại số 6, Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Có 14 Hội Chuyên ngành là các Hội thành viên, 05 Hội tỉnh thành phố và 33 Tổ chức Khoa học - Công nghệ được thành lập theo nghị định 81 của Chính phủ (dưới đây là danh sách cụ thể của các tổ chức đó)

* 14 Hội chuyên ngành, đó là: Hội Cổ sinh Địa tầngVn, Hội Địa chất Biển VN, Hội Tuyển Khoáng VN, Hội Địa hóa Vn, Hội Khoáng thạch học VN, Hội Công nghệ Khoan khai thác VN, Hôi Địa chất Kinh tế, Hội Kiến tạo VN, Hội Địa chất Than VN, Hội Đá Quý VN, Hội Trầm tích Vn, Hội Đệ tứ - Địa mạo Vn, Hội Địa chất Thuỷ văn Việt Nam, Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam. 14 Hội chuyên ngành này được thành lập và hoạt động rất có ý nghĩa khoa học và thực tiến đại diện cho tất cả các chuyên ngành trong địa chất học, tạo điều kiện để phát huy tính chủ động sáng tạo của các Hội chuyên ngành có thể hoạt động, giao lưu, hội nhập với các Hội tương ứng trong khu vực và quốc tế.  

 

Read more...
 


Page 2 of 3

Thư viện ảnh

No images

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay521
mod_vvisit_counterHôm qua542
mod_vvisit_counterTuần này2249
mod_vvisit_counterTuần trước5489
mod_vvisit_counterTháng này15815
mod_vvisit_counterTháng trước28719
mod_vvisit_counterTất cả6906480

We have: 17 guests online
IP của bạn là :: 54.224.56.126
 , 
Today: Oct 23, 2018

Liên kết Websitecanakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search