Thông tin hoạt động

Thông tin hoạt động

Ban Kiểm tra Trung Ương làm việc với Tổng Hội Địa chất Việt Nam

 

      BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM.
    Chiều ngày 4 tháng 12 năm 2013 Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, đã đến thăm và làm việc với Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Địa chất Việt Nam; cùng làm việc với Đoàn có Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ban Kiểm tra Trung Ương do Đồng chí Nguyễn Văn Sửu Phó Trưởng Ban làm trưởng Đoàn; đi cùng có đồng chí Vũ Bắc Công Phó Vụ trưởng Vụ I, đồng chí Dương Xuân Thành kiểm tra viên, đồng chí Đặng Thị Kim Ngân thư ký Đoàn.
Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do đồng chí Trần Việt Hùng Phó Chủ tịch làm trưởng Đoàn; đi cùng có đồng chí Nguyễn Thị Dung Phó trưởng Ban Kiểm tra, thư ký Đoàn.

Last Updated on Saturday, 14 December 2013 13:32 Read more...
 

Phó Thủ tướng điều tra thực địa trữ lượng bể than sông Hồng

Theo tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường chiều ngày 5 tháng 12 năm 2013, Phó Thủ tướng điếu tra thực địa mời bạn đọc xem tin chi tiết: Phó Thủ tướng diều tra thực địa trữ lượng bể than sông Hồng

Last Updated on Sunday, 08 December 2013 14:08
 

Quyết định của Chủ tịch THĐCVN

Chủ tịch Tổng hội Địa chất ra Quyết định số 33/2013QĐ-THĐC sau phiên họp thứ nhất ngày 09 tháng 11 năm 2013 của Đoàn Chủ tich, nội dung như sau:

TỔNG TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM
Số: 33/2013/QĐ-THĐC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 15 tháng11 năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

Về việc ban hành một số Quy định, Quy chế của THĐCVN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

            Căn cứ Quyết định số 137/BT ngày 24/8/1983 của Hội đồng Bộ trưởng
( nay là Chính phủ) cho phép Hội Địa chất Việt Nam được thành lập và hoạt động;

            Căn cứ Quyết định số 80/2003/QĐ-BNV ngày 08/12/2203 của Bộ Nội vụ cho phép chuyển Hội Khoa học kỹ thuật ngành Địa chất Việt Nam ( viết tắt  là Hội Địa chất Việt  Nam) thành Tổng Hội Địa chất Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Hội Địa chất Việt Nam khoá VI;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch THĐCVN ngày 09 -11-2013

Theo đề nghị của  Tổng Thư ký Tổng Hội Địa chất Việt Nam   

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành các Quy chế, Quy định, sau đây:

-         Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thưòng trực Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm tra Tổng hội Địa chất Việt Nam

-         Quy chế  làm việc của Cố vấn Ban Chấp hành

-         Quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng Tổng hội Địa chất Việt Nam

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Tổng thư , Phó Tổng Thư ký, các Ban của Tổng Hội, các đơn vị KH-CN, các Tổ chức trực thuộc và các Hội thành viên (Hội chuyên ngành, Hội Tỉnh/Thành phố) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

                                                                                                                                Chủ tịch

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VPTH                                                                                                         PGS. TS. Đỗ Cảnh Dương    

Ghi chú: kích vao dòng chữ đỏ xem nội dung chi tiết

Last Updated on Friday, 15 November 2013 16:37
 

Dai hoi lan II Hoi Dau khi VN

ĐẠI HỘI LẦN THỨ II HỘI DẦU KHÍ VIỆT NAM

(NHIỆM KỲ 2014-2017)

Ngày 7 tháng 11 năm 2013 tại toà nhà của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam số 18 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; Hội Dầu khí Việt Nam - Hội trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt nam đã tiến hành đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2017). Đến dự đại hội có các đại biểu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN, Bộ Nội vụ, Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ, Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Địa chất Việt Nam, m ột số phóng
viên báo đài và gần 200 đại biểu đại diện cho gần 700 hội viên cá nhân và 24 Hội viên tập thể,

TSKH Phùng Đình Thực - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Dầu khí QGVN đã phát biểu đánh giá cao những đóng góp của Hội Dầu khí trong nhiệm kỳ I đặc biệt trong công tác tư vấn, phản biện giám định xã hội

GS.VS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam phát biểu chúc mừng thành công Đại hội và tăng bức trướng cho Hội Dầu khí với 8 chữ vàng " ĐOÀN KẾT - TRÍ TUỆ - ĐỔI MỚI -  PHÁT TRIỂN"

KS. Ngô Thường San được Đại hội bầu lại giữ chức Chủ tịch Hội, Ban chấp hành có 97 người. Ban Thường vụ gồm 24 ngưòi và Ban Kiểm tra có 3 người

Một số hình ảnh Đại hội:

Picture 363a Picture 359a

Doan Chu tich Dai hoi

 Dai bieu tham du Dai hoi
o san o Thuc
 KS. Ngo Thuong San - Chu tich
khoa I doc bao cao
TSKH. Phung Dinh Thuc - Chu tich
Hoi dong Quan tri 
O Minh Picture 368a
 GS.VS Dang Vu Minh - Chu tich Lien hiep cac hoi KH_KT Viet Nam  Ban chap hanh Hoi Dau khi khoa II (2014-2017)


Last Updated on Friday, 08 November 2013 15:37
 

Thong bao ket qua Dai hoi VII THDCVN

Đại hội VII Tổng hội Địa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 đã được long trọng tổ chức tại trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nôi ngày 5 tháng 10 năm 2013

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá VII gồm 96 người, trong đó ó 48 uỷ viên cũ và 48 uỷ viên mới, có nhiều uỷ viên trẻ đương chức, đây là dấu hiệu tốt cho sự hoạt động đổi mới trong nhiệm kỳ này

Ban chấp  hành đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 17 người

và nhất trí cao giới thiệu PGS.TS Nguyễn Khắc Vinh gĩư vai trò Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Tng hộiĐia chất Việt Nam

PGS.TS Đỗ Cảnh Dương được bầu giữ chức danh Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam

06 Phó Chủ tịch và 10 uỷ viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm tra 03 người

ới đây là danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Danh sách Ban Chấp hành khóa VII

 

DANH SÁCH
                              ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM
                                                                             KHÓA VII (2013-2018)
           xep theo van ABC ten goi

 Cố vấn Ban Chấp hành: PGS.TS. Nguyễn Khắc Vinh, Nguyên Chủ tịch Tổng Hội Địa chất Việt Nam

 Chủ tịch :  PGS. TS  Đỗ Cảnh Dương - Pho Tong cuc truong Tổng Cục Địa chất & Khoáng sản

 Các Phó Chủ tịch: 

 1. TS. Đỗ Tiến Hùng, GĐ Liên hiệp Khoa học ĐC & Tài nguyên nước
 2. KS. Nguyễn Trọng Khiêm, Hội Địa chất Than – KS VN
 3. KS. Đặng Quốc Lịch, Liên hiệp KHCN Tài nguyên KS, MT & NL
 4. GS. TS Mai Trọng Nhuận, Đại học QGVN
 5. TS. Bùi Đức Thắng, Tổng hội ĐCVN-  kiêm TTK
 6. GS.Trần Văn Trị, Tổng hội Địa chất VN

  Các ủy viên

 1. TS. Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
 2. Nguyễn Đồng Hưng, Tổng Hội Địa chất VN
 3. TS. Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ KH-CN
 4. PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển, Nguyên Viện trưởng Viện KH ĐCKS
 5. ThS. Thái Quang, Liên đoàn trưởng LĐBĐĐC miền Nam
 6. KS. Nguyễn Văn Quyến, Hội Địa hóa Việt Nam, Nguyên Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức -  cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường
 7. PGS.Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi trường VN
 8. TS. Lê Ái Thụ, Hội Địa chất Kinh tế VN
 9. PGS. TS. Nguyễn Trọng Tín, Hội Địa chất Dầu khí VN
 10. TS. Nguyễn Thành Vạn, Chủ nhiệm Câu lạc Bộ Búa vàng Địa chất

BAN KIỂM TRA KHÓA VII

KS Nguyễn Đồng Hưng 

TS. Nguyễn Xuân Thảo

TS. Lê Ái Thụ

Danh sách Ban Chấp hành khóa VII

Last Updated on Thursday, 14 November 2013 14:09
 


Page 102 of 108

Thư viện ảnh

No images

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2448
mod_vvisit_counterHôm qua2961
mod_vvisit_counterTuần này5409
mod_vvisit_counterTuần trước25362
mod_vvisit_counterTháng này53300
mod_vvisit_counterTháng trước48133
mod_vvisit_counterTất cả7244376

We have: 45 guests, 1 bots online
IP của bạn là :: 3.93.75.30
 , 
Today: Sep 15, 2019

Liên kết Websitecanakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search