Tăng thuế khoáng sản liệu có giảm thu ngân sách?

Saturday, 12 September 2015 07:30 Admin
| Print |

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp sản xuất và chế biến khoáng sản Việt Nam dẫn ra một ví dụ điển hình là việc khai thác một số sản phẩm của than khoáng. Nếu áp dụng mức thuế suất mới, các doanh nghiệp có thể sẽ phải ngừng khai thác bởi chi phí và thuế đã vượt quá giá bán.

Ông Nguyễn Giang Hoài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho rằng: “Theo tính toán nếu điều chỉnh như mức vừa rồi dự tính cũng chỉ điều chỉnh được khoảng 4.000 tỷ. Đây không phải là một con số lớn. Bên cạnh đó, có những đơn vị sẽ tìm cách trốn lách ẩn các khối lượng đi để duy trì và vì vậy sản lượng sản phẩm Nhà nước thu được thuế có khả năng sẽ giảm”.

Hiện Hiệp hội Các doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng đã có đề xuất tới Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản của Bộ Tài nguyên Môi trường để kiến nghị Bộ Tài chính xem xét hoãn việc tăng thuế tài nguyên vào năm 2016.

Trước những ý kiến từ phía các doanh nghiệp khoáng sản, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính, cho rằng việc tăng thuế tài nguyên nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu không khuyến khích khai thác tài nguyên không tái tạo có giá trị lớn và góp phần đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các nước đã sử dụng chính sách thuế nội địa, trong đó có thuế tài nguyên để thay thế cho thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải cắt giảm trong quá trình hội nhập quốc tế.