Giăng câu ở vựa cá Hoàng Sa

Giăng câu ở vựa cá Hoàng Sa

Sunday, 22 February 2015 06:59 Admin
| Print |

Giăng câu ở vựa cá Hoàng Sa

TP - Không ngẫu nhiên mà bao đời nay, ngư dân miền Trung vẫn bất chấp nguy hiểm của cả thiên tai lẫn nhân tai để vượt nghìn trùng xa ra Hoàng Sa đánh bắt hải sản. Bởi đơn giản, ngoài việc khẳng định chủ quyền, vùng biển Hoàng Sa còn là một vựa cá.

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/giang-cau-o-vua-ca-hoang-sa-823557.tpo