Dai hoi nhiem ky III Hoi Tuyen Khoang VN

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III

HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM

Ngày 1 tháng 8 năm 2015 tại Viện KhCN Mỏ & Luyện kim, Hội Tuyển khoáng Việt Nam đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III (2015-2020)

Tham dự Đại hội có Đại biểu của Tổng hội Địa chất VN, Hội KHCN Mỏ, các Hội thành viên khác của THĐCVN, gần 100 đại biểu của 35 chi hội trực thuộc Hội tuyển khoáng Việt nam

Đại hội đã đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được của nhiệm kỳ II và đưa ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ III thông qua báo cáo của Ban Chấp hành trước Đại hội; Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH, báo cáo của Ban Kiểm tra

Hội đã tập hợp được đông đảo đội ngũ những người có cùng chuyên ngành, đã tập hip tthanhf một khối đoàn kết, động viên các Hội viên tham gia tích cực trong công tác khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản trong toàn quốc; đã tham gia tích cực các hoạt động KHCN, tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tích cực tổ chức, tham gia các Hội thảo, Hội nghị khoa học các ngành, các cấp; đã khẳng định được vị thế của Hội Tuyển khoáng VN trong ngành công nghiệp khoáng sản. Tuy nhiên cũng còn tồn tại một số khuyết nhược điểm cũng đã được chỉ ra ở các báo cáo tham luận tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 61 người; Ban Thường vụ có 14 người do Ths. Nguyễn Minh Đường làm Chủ tịch với 02 phó chủ tịch và ông Nguyễn Văn Hạnh là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Đại hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm tra gồm 03 người là Các Ông Trương Đức Chính (Trưởng Ban), cùng 02 ủy viên Nguyễn Cảnh Nhã, Nguyễn Hữu Nhân. Đại hội cũng đã nhất trí suy tôn TS. Nguyễn Đức Quý là Chủ tịch Danh dự, ông Quý là người sáng lập Hội Tuyển Khoáng và hoạt động từ năm 1990 đến hết năm 2014.

Hội Tuyển khoáng VN đã vinh dự nhận bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam. Hội cũng đã trao Bằng khen của Hội cho 08 tập thể và 11 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của Hội trong nhiệm kỳ đã qua.

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội:

Related Post