Danh sach BCH khóa VII

 

 1. GS.TS. Trần Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 2. PGS. TS. Trương Biên, Trung tâm CN Khoan khai thác
 3. KS. Đồng Văn Bình, Liên hiệp Khảo sát Địa chất Công trình – nền móng và Môi trường
 4. TS. Đỗ Quốc Bình, Hội Khoáng sản
 5. PGS.TS. Đoàn Văn Cánh, Hội ĐCTVVN
 6. KS. Lê Trung Chính, Liên hiệp Khoa học Địa chất và Du lịch
 7. KS. Lê Bá Chương, Hội Địa chất Quảng Bình
 8. KS. Lê Đình Đạo, Hội Địa chất Khoáng sản tỉnh Yên Bái
 9. PGS.TS Đặng Hữu Diệp, Liên hiệp ĐCCT XD & MT
 10. KS. Phan Trường Định, Viện Đá quý – Vàng và Trang sức Việt
 11. TS. Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TNMT
 12. Nguyễn Văn Đức, Hội Địa chất Dầu khí VN
 13. CN. Trần Nam Hưng, LHKH ĐC Nền móng và Vật liệu xây dựng
 14. KS. Lê Ngọc Dương – PGĐ Sở Tài nguyên & Môi trường Lào Cai
 15. PGS.TS Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục Địa chất & Khoáng sản
 16. ThS. Nguyễn Minh Đường, Hội Tuyển khoáng Việt Nam
 17. TS. Lại Mạnh Giàu, Liên đoàn trưởng LĐ Vật lý địa chất
 18. ThS. Nguyễn Thái Hà, TT Tư vấn UD KHĐC & CTGT
 19. PGS.TS Trần Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ – Địa chất
 20. TS. Lê Tứ Hải, LHKH Địa chấ nước khoáng
 21. TS. Nguyễn Văn Hạnh, Hội Tuyển khoáng VN
 22. CN. Nguyễn Gia Hiền, TT Nghiên cứu Địa chât- Đá quý
 23. KS. Nguyễn Công Hiển, Liên hiệp Địa Kỹ thuật công trình miền Nam
 24. KS. Vũ Thanh Hiếu, Phó chủ tịch HH DN Địa chất & KS Việt Nam
 25. KS. Trần Trung Hiếu, LHKHSX ĐCNT miền Nam
 26. CN. Đoàn Thị Hoa, UV Ban Chấp hành Hội Địa chất & KS Yên Bái
 27. CN, Trần Ngọc Hòa, Liên hiệp KHSX Địa chất – Địa vật lý
 28. PGS. TSKH Trần Trọng Hòa, Hội Khoáng thạch học VN
 29. KS. Nguyễn Giang Hoài, Phó chủ tịch HH DN Địa chất & KS Việt Nam
 30. KS. Phạm Văn Hoàn, Hội Địa chất Hải Dương
 31. TS Nguyễn Hữu Hùng, Hội Cổ sinh – Địa tầng VN
 32. TS. Đỗ Tiến Hùng, Liên hiệp Khoa học Địa chất và Tài nguyên nước
 33. KS. Bùi Cảnh Hưng, Hội Địa chất Khu vực Thái Bình
 34. KS. Nguyễn Đồng Hưng, Chánh Văn phòng Tổng hội Địa chất Việt Nam khóa VI
 35. ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hội Địa chất Biển VN
 36. KS. Nguyễn Văn Huỳnh, LHKHSXĐC và CN Khoáng
 37. TS. Nghiêm Vũ Khải, nguyên thứ trưởng Bộ KH-CN
 38. KS. Nguyễn Trọng Khiêm, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam khóa VI
 39. PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
 40. KS. Phạm Xuân Kiểm, Hội Địa chất Sắt 8 Thạch Khê, Hà Tĩnh
 41. PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ, Viện nghiên cứu kỹ thuật Địa chất Dầu khí
 42. KS. Hoàng Hữu Lăng, Trung tâm dịch vụ Địa chất Khoáng sản miền Trung
 43. KS. Đặng Quốc Lịch, Liên hiệp KHCN Tài nguyên, KS, Môi trường & Năng lượng
 44. KS. Lê Xuân Lợi, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ
 45. KS. Hồ Xuân Mận, LHKHSX Phát triển miền Trung
 46. KS. Vũ Văn Mạnh, Hội Địa chất Đông Bắc
 47. Ông Vũ Duy Miền – PCT Hoi Dia chat va TNMT Hai phong
 48. TS. Ngô Văn Minh, Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản
 49. KS. Hoàng Ngọc Nam, Hội Đá quý Việt Nam
 50. GS.TS Trần Nghi. Hội Trầm tích VN
 51. KS. Mai Lương Ngọc, Trung tâm Khoa học Địa chất Công trình
 52. TS Hoàng Thế Ngữ, Hội Đá quý Việt Nam
 53. GS.TS Mai Trọng Nhuận, Đại học QG Hà Nội
 54. KS. Đỗ Đình Phiên, Chủ tịch Hội Địa chất Tây Bắc
 55. KS. Bùi Phóng, Hội Công nghệ Khoan – Khai thác VN
 56. PGS. TS. Tạ Hoà Phương, Hội Cổ sinh – Địa tầng VN
 57. PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Hội ĐCCT và MT VN
 58. CN. Lê Thị Phượng, LHKH Công nghệ Địa chất và Kiểm định Xây dựng
 59. PGS.TS Nguyễn Văn Phổ, Viên trưởng Viện Công nghệ Địa chất & KS
 60. ThS. Thái Quang, Liên đoàn trưởng liên đoàn Bản đồ dia chat miền Nam
 61. ThS. Trương Tấn Quốc, LHKHĐC Tư vấn kiểm định XD
 62. Nguyễn Văn Quyến – Nguyên Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức Bộ TNMT
 63. TS. Nguyễn Xuân Sơn, TT Ứng dụng Địa vật lý
 64. PGS.TS Phạm Hữu Sy, Liên hiệp Khoa học Địa chất- xử lý nền móng Công trình
 65. KS. Đinh Thế Tân, Hội ĐC Như Quỳnh
 66. KS. Nguyễn Văn Tất, Trung tâm công nghệ Khoan – Khai thác
 67. TS. Bùi Đức Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam khóa VI, Tong Thu ky
 68. KS. Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và KS VN
 69. CN. Nguyễn Thị Bích Thanh, Kế toán cơ quan VP Tổng hội Địa chất Việt Nam
 70. TS. Tống Ngọc Thanh,  Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước
 71. TS. Phạm Văn Thanh, Hội Địa hóa VN
 72. KS. Trần Thế Thanh, LHKHĐC kiểm định NM XDSG
 73. TS. Nguyễn Xuân Thảo, Hội Công nghệ Khoan – Khai thác VN
 74. PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội ĐCCT và MT VN
 75. TS. Đào Văn Thịnh, Viện Địa chất và Môi trường
 76. TS. Lê Ái Thụ, Hội Địa chất Kinh tế VN
 77. GS. TSKH Đặng Trung Thuận, Hội Địa hóa VN
 78. CN. Nguyễn Thị Bích Thuận, Viện Đá quý và Trang sức
 79. KS. Vũ Đình Thung, LHKHSX ĐC& MT phía Nam
 80. KS. Lê Quang Thủy, Hội Công nghệ Đá màu Thiên nhiên
 81. KS. Đoàn Sinh Huy, LHKHSX Địa chất Nam Bộ
 82. TS. Đào Mạnh Tiến, Hội Địa chất Biển VN
 83. PGS.TS Phạm Huy Tiến, Hội Trầm tích VN
 84. PGS. TS. Nguyễn Trọng Tín, Hội Địa chất Dầu khí VN
 85. TS. Quách Đức Tín, Vụ Hợp tác Quốc tế và khoa hoc Công nghệ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
 86. GS.TS Trần Văn Trị, UV đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam khoa VI
 87. GS.TS Phan Trọng Trịnh. Hội Kiến tạo VN
 88. TS. Nguyễn Đại Trung, Hội Đệ tứ – Địa mạo VN
 89. KS. Bùi Minh Trung, TT Tư vấn, Kiểm định nền móng Công trình
 90. PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường, Hội Khoáng thạch học VN
 91. TS. Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện KHĐC và KS
 92. TS. Nguyễn Thành Vạn, Câu lạc bộ Búa vàng Dia chat
 93. KS. Hoàng Quang Vinh, TT KTĐC và xử lý nền móng
 94. TS. Vũ Văn Vĩnh, Hội Đệ tứ – Địa mạo VN
 95. KS. Nguyễn Văn Vượng, Hội Địa chất Than – KS VN
 96. PGS.TS Nguyễn Văn Vượng, Hội Kiến tạo VN
 97. KS. Nguyễn Yên, Hội Địa chất Than Hà Nội

 

                             


 

 

 

 

 

 

Related Post