THAM QUAN THỰC TẾ CÔNG TÁC KHOAN THĂM DÒ THAN

THAM QUAN THỰC TẾ

CÔNG TÁC KHOAN THĂM DÒ THAN

Ngày 23/12/2016, theo kế hoạch hàng năm, Ban quản lý hoạt động khoa học công nghệ và Ban Kiểm tra của Tổng hội Địa chất Việt Nam đã đi thực tế thị sát tình hình hoạt động của Liên hiệp khoa học công nghệ tài nguyên khoáng sản môi trường và năng lượng – đây là một đơn vị nghiên cứu khoa học địa chất mỏ, thi công các công trình địa chất, thành lập các báo cáo địa chất trong phạm vi hoạt động của Liên hiệp được Nhà nước cấp phép. Là một tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Tổng hội địa chất Việt Nam.

Trong quá trình hình thành và thực hiện nhiệm vụ từ năm 2010 đến nay Liên hiệp đã tiến hành khảo sát thăm dò và tổng hợp tài liệu một số mỏ than khu vực Bắc Giang. Đánh giá một cách tương đối chính xác về chất lượng than và cấu trúc địa tầng chứa than các mỏ của một số khu vực mà trước đây mới được khảo sát và thăm dò sơ bộ. Đến nay Liên hiệp qua thi công một số công trình khoan- khai đào đã phần nào làm rõ hơn các vấn đề tồn tại về địa chất mà các báo cáo trước để lại, đã định hướng rõ ràng hơn cho việc thiết kế các công trình khai thác của mỏ đang sản xuất khai thác than.

Bộ máy tổ chức quản lý kỹ thuật và lãnh đạo của Liên hiệp tập trung đầy đủ các cán bộ quản lý và kỹ thuật có đầy đủ kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ Liên hiệp giao và các đối tác yêu cầu, đến nay đã hoàn tất được 12 lỗ khoan sâu trên 1000m, trong đó có – 400m địa tầng chứa than của dải than Bảo Đài – Yên Tử, trình độ nghiệp vụ chuyên môn kĩ thuật và trình độ của công nhân khoan đã được nâng lên rõ ràng, chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng trong công tác khoan – đảm bảo kết thúc lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra.Liên hiệp luôn bảo đảm việc làm cho 133 người lao động với mức thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng tháng/ người.

Đoàn công tác của Tổng hội đã cùng một số cán bộ của Liên hiệp đi tham quan 03 lỗ khoan đang thi công ở Tây Bắc dải than Bảo Đài – Yên Tử


Related Post